В умовах економічної нестабільності в країні та недовіри до банківської системи, українці все частіше позичають кошти своїм товаришам, родичам, знайомим. З цього приводу виникає багато питань, а найчастіше – як правильно оформити позику, щоб в майбутньому гарантовано повернути свої кошти.

Як свідчить практика, найчастіше боргові зобов’язання засвічуються розпискою, яка підтверджує укладення договору позики та обставини передачі коштів. Однак, недотримання обов’язкових реквізитів розписки, під час її складання може значно ускладнити або взагалі унеможливити повернення ваших коштів.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПОЛЯК І ПАРТНЕРИ» надає перелік основних реквізитів боргової розписки, дотримання яких, збільшить шанси повернення позичених коштів.

По-перше, боргова розписка пишеться в одному примірнику власноручно особою, що отримує грошові кошти.

У тексті розписки чітко зазначаються:

1) реквізити особи що отримує кошти (позичальника) та особи, яка передає кошти (позикодавця), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані та ідентифікаційний код особи, адреса місця проживання або адреса місця реєстрації;

2) сума коштів (вказується цифрами та прописом), валюта у якій вони позичаються та дата отримання коштів позичальником. У разі, якщо позика здійснюється в іноземній валюті, необхідно зазначити за яким курсом буде здійснюватися повернення коштів.

Якщо сума коштів надається під відсотки, то вказується відсоткова ставка за користування коштами;

3) кінцевий термін (дата, число, місяць, рік), із настанням якого необхідно повернути кошти, а у разі повернення частинами – визначені періоди такого повернення;

4) місце складання та дата складання розписки;

5) підпис позичальника.

По-друге, оскільки боргова розписка свідчить про факт передачі коштів, у її тексті потрібно вживати слова «отримав», а не «отримує», «передав»  а не «передає».

По-третє, боргова розписка залишається у позикодавця, та лише після виконання усіх грошових зобов’язань повертається позичальнику.

Розписку можна складати у присутності двох свідків, про що зазначити у тексті розписки (не є обов’язковим).

У разі порушення позичальником взятих на себе боргових зобов’язань, повернення коштів здійснюється у судовому порядку.

При грамотному оформленні позовної заяви, за допомогою кваліфікованих юристів, окрім суми, зазначеної у розписці, позикодавець також може стягнути з боржника: три проценти річних від простроченої суми; інфляційні втрати; проценти від суми позики, визначені ст. 1048 ЦК України; розмір судового збору, сплачений при поданні позовної заяви та витрати на правову допомогу.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПОЛЯК І ПАРТНЕРИ» має великий та позитивний досвід повернення боргових зобов’язань, засвідчених розпискою.

 

 

 

ЗРАЗОК

(співпадіння прізвищ, імен та інших

даних фізичних осіб є випадковим)

 

Р О З П И С К А    

 

Дванадцяте травня дві тисячі сімнадцятого року                                            м. Чернівці

 

Я, Петренко Олег Андрійович, паспорт серії №123*** виданий Шевченківським РВ УМВС в Чернівецькій області 12 лютого 2008 року, ІПН 123*******, зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 12* кв. 2, даною розпискою власноручно підтверджую, що перед її складанням отримав 12 травня 2017 року від Василенка Миколи Васильовича, паспорт серії №123*** виданий Шевченківським РВ УМВС в Чернівецькій області 2 лютого 2009 року, ІПН 123*******, зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 12* кв. 2  грошові кошти в сумі 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень), які я зобов’язуюся  повернути до 2 травня 2018 року.

Передача грошових коштів відбулася в присутності свідків Іваненка М.А. та Черненка В.В.

 

Підпис                                                                                                           Петренко О.А.

 

Свідки:

  1. Іваненко Максим Артемович, паспорт серії №123*** виданий Шевченківським РВ УМВС в Чернівецькій області 22 лютого 2007 року, ІПН 123*******, зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 13* кв. 2.

Підпис                                                                                                        Іваненко М.А.

  1. Черненко Вадим Валерійович, паспорт серії №123*** виданий Шевченківським РВ УМВС в Чернівецькій області 12 лютого 2007 року, ІПН 123*******, зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 14* кв. 2.

Підпис                                                                                                        Черненко В.В.